0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn

Tin tức sự kiện > Thị trường căn hộ cho thuê

Đó là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.