0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
Cao ốc văn phòng Paxsky Building 159
512.490 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng TTA
279.540 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
396.015 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng HTC Building
349.425 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng VVA Building
582.375 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Khánh Minh Building
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Perfect Building (Hoàn Mỹ Building)
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng SCB Building
391.356 VNĐ/m2 (16.8$)
Cao ốc văn phòng GIC Building
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao Ốc Văn Phòng Lapen Asset
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao Ốc Văn Phòng Vietcombank Tower
1.164.750 VNĐ/m2 (50$)
Cao ốc văn phòng TMS Building
687.203 VNĐ/m2 (29.5$)
Cao Ốc Văn Phòng SAMCO BUILDING
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao Ốc Văn Phòng BETA TOWER
605.670 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Hà Phan Building
372.720 VNĐ/m2 (16$)
Cao Ốc Văn Phòng Viễn Đông Building
279.540 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Havana Tower
605.670 ++ VNĐ/m2 (26$)
Cao Ốc Văn Phòng Khang Thông Building
349.425 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Saigon Times Square Tower
1.164.750 VNĐ/m2 (50$)
Cao ốc văn phòng Sunny Tower
559.080 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Thanh Dung Building
353.618 VNĐ/m2 (15.18$)
Cao ốc văn phòng Cmart 2 Building
351.755 VNĐ/m2 (15.1$)
Cao ốc văn phòng City View Comercial Office
462.406 VNĐ/m2 (19.85$)
Cao ốc văn phòng Lafayette De Saigon
565.370 VNĐ/m2 (24.27$)
Cao ốc văn phòng NNC Building
302.835 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Khải Hoàn
333.119 VNĐ/m2 (14.3$)
Cao ốc văn phòng Belco Building
372.720 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng The Metropolitan Tower
885.210 VNĐ/m2 (38$)
Cao ốc văn phòng  M Plaza (Kumho Asiana Plaza)
1.071.570 VNĐ/m2 (46$)
Cao ốc văn phòng Lim Tower
815.325 VNĐ/m2 (35$)
Cao ốc văn phòng Sunwah Tower
1.024.980 VNĐ/m2 (44$)
Cao ốc văn phòng IBC Building
512.490 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Mê Linh Point Tower
908.505 VNĐ/m2 (39$)
Cao ốc văn phòng Land Mark Building
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Ruby Tower (Fideco)
605.670 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng A&B Tower
792.030 VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Empress Tower
698.850 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng VFC Tower
512.490 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng OSC Building
326.130 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Thanh Niên Building
279.540 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Rosana Building
433.287 VNĐ/m2 (18.6$)
Cao ốc văn phòng P&T Building
275.347 VNĐ/m2 (11.82$)
Cao ốc văn phòng River View
307.494 VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Huy Sơn Building
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Vietnam Business
393.686 VNĐ/m2 (16.9$)
Cao ốc văn phòng Tuấn Minh 1 Building
163.065 VNĐ/m2 (7$)
Cao ốc văn phòng Tuildonai Building
349.425 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Building 181
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Yoco Building
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng International Plaza
396.015 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Abacus Tower
465.900 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Officespot Building
372.720 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng Lucky Star
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng LANT Building
499.678 VNĐ/m2 (21.45$)
Cao ốc văn phòng Saigon Finance Center
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng 27B Office Building
238.075 VNĐ/m2 (10.22$)
Cao ốc văn phòng Smart View Building
582.375 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Fimexco Building
512.490 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Iwa Square Building
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Golden Tower
582.375 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng HAN Building
249.722 VNĐ/m2 (10.72$)
Cao ốc văn phòng Central Garden
372.720 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng Vimedimex Building
349.425 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng WMC Tower
372.720 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng SGR Building
314.483 VNĐ/m2 (13.5$)
Cao ốc văn phòng Sky View Building
300.506 VNĐ/m2 (12.9$)
Cao ốc văn phòng HD Bank Tower
559.080 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Khải Vận Building
582.375 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Satra Đồng Khởi
522.973 VNĐ/m2 (22.45$)
Cao ốc văn phòng Pilots Building
559.080 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Việt Dragon Tower
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Green Power Building
745.440 VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng PVFCco Tower
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Phương Tower
496.184 VNĐ/m2 (21.3$)
Cao ốc văn phòng CJ Tower
698.850 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng Harvest Center
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng TNR Tower
605.670 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Harmony Building
326.130 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành Square
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Bảo Việt Bank Tower
792.030 VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Opera View
582.375 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Saigon Centre
978.390 VNĐ/m2 (42$)
Cao ốc văn phòng Saigon Tower
931.800 VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng Diamond Plaza
908.505 VNĐ/m2 (39$)
Cao ốc văn phòng Empire Tower
559.080 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng HMC Tower
535.785 VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng PDD Building
559.080 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Artex Saigon Building
396.015 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Vinaconex Building
372.720 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HP Building
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Thái Bình House
291.188 VNĐ/m2 (12.5$)
Cao ốc văn phòng Sailing Tower
768.735 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Star Building
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Financial
978.390 VNĐ/m2 (42$)
Cao ốc văn phòng Cao ốc Miss Áo Dài
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Resco Office Building
582.375 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Atic Building
486.866 VNĐ/m2 (20.9$)
Cao ốc văn phòng Saigon Trade Center
647.368 VNĐ/m2 (27.79$)
Cao ốc văn phòng Blue Star Building
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Rạng Đông Office
302.835 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Somerset Building
540.444 VNĐ/m2 (23.2$)
Cao ốc văn phòng Norch Building
396.015 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Zen Plaza
675.555 VNĐ/m2 (29$)
Cao ốc văn phòng Đỗ Trần Building
373.186 VNĐ/m2 (16.02$)
Cao ốc văn phòng City Light Tower
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành TSC
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Capital Place Buillding
412.787 VNĐ/m2 (17.72$)
Cao ốc văn phòng Vincom Center
722.145 VNĐ/m2 (31$)
Cao ốc văn phòng Harbour View Tower
465.900 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Satra Building
442.605 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Saigon Land Building
396.015 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Indochina Park Tower
349.425 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng HBT Tower
326.130 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Vietcomreal
675.555 VNĐ/m2 (29$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Office Building
1.048.275 VNĐ/m2 (45$)
Cao ốc văn phòng HDTC Building
419.310 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng President Place
792.030 VNĐ/m2 (34$)