0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
Cao ốc văn phòng TTA
267.960 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng VVA Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Khánh Minh Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng SCB Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao Ốc Văn Phòng Nguyễn Kim Holdings
435.435 VNĐ/m2 (19.5$)
Cao Ốc Văn Phòng Vietcombank Tower
669.900 VNĐ/m2 (30$)
Cao Ốc Văn Phòng Hai Ha Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng TMS Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao Ốc Văn Phòng SAMCO BUILDING
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao Ốc Văn Phòng BETA TOWER
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Hà Phan Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao Ốc Văn Phòng Viễn Đông Building
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao Ốc Văn Phòng Việt Thuận Thành Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Havana Tower
491.260 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao Ốc Văn Phòng Khang Thông Building
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Saigon Times Square Tower
1.027.180 VNĐ/m2 (46$)
Cao ốc văn phòng Sunny Tower
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Thanh Dung Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Cmart 2 Building
468.930 VNĐ/m2 (21$)
Cao ốc văn phòng City View Comercial Office
404.173 VNĐ/m2 (18.1$)
Cao ốc văn phòng Lafayette De Saigon
602.910 VNĐ/m2 (27$)
Cao ốc văn phòng NNC Building
276.892 VNĐ/m2 (12.4$)
Cao ốc văn phòng Khải Hoàn
252.329 VNĐ/m2 (11.3$)
Cao ốc văn phòng Belco Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng The Metropolitan Tower
893.200 VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng  Kumho Asiana Plaza
714.560 VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng Lim Tower
625.240 VNĐ/m2 (28$)
Cao ốc văn phòng Sunwah Tower
736.890 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng IBC Building
294.756 VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Mê Linh Point Tower
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Land Mark Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Fideco Tower
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng M&C Tower
0 VNĐ/m2 (0$)
Cao ốc văn phòng Le Meridien Saigon
669.900 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng A&B Tower
647.570 VNĐ/m2 (29$)
Cao ốc văn phòng Empress Tower
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng VFC Tower
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng OSC Building
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Thanh Niên Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng Rosana Building
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng P&T Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng River View
294.756 VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Huy Sơn Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Vietnam Business
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Tuấn Minh 1 Building
160.776 VNĐ/m2 (7.2$)
Cao ốc văn phòng Tuildonai Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Building 181
290.290 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Yoco Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng International Plaza
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Abacus Tower
379.610 ++ VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Officespot Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng TKT Office Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Lucky Star
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng LANT Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Saigon Finance Center
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng 27B Office Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Smart View Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Fimexco Building
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Iwa Square Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Golden Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng HAN Building
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Central Garden
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Vimedimex Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng WMC Tower
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Nam An Building
223.300 VNĐ/m2 (10$)
Cao ốc văn phòng Sky View Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng HD Bank Tower
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Khải Vận Building
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Satra Đồng Khởi
513.590 VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng Pilots Building
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Việt Dragon Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Green Power Building
468.930 VNĐ/m2 (21$)
Cao ốc văn phòng PVFCco Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Phương Tower
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng CJ Tower
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Harvest Center
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng TNR Tower
468.930 VNĐ/m2 (21$)
Cao ốc văn phòng Harmony Building
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành Square
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Bảo Việt Bank Tower
759.220 VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Opera View
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Saigon Centre
714.560 VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng Saigon Tower
736.890 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Diamond Plaza
870.870 VNĐ/m2 (39$)
Cao ốc văn phòng Empire Tower
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng HMC Tower
513.590 VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng PDD Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Artex Saigon Building
290.290 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Vinaconex Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HP Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Thái Bình House
238.931 VNĐ/m2 (10.7$)
Cao ốc văn phòng Sailing Tower
736.890 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Star Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Financial
1.004.850 VNĐ/m2 (45$)
Cao ốc văn phòng Cao ốc Miss Áo Dài
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Resco Office Building
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Atic Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Saigon Trade Center
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Blue Star Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Rạng Đông Office
290.290 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Somerset Building
518.056 VNĐ/m2 (23.2$)
Cao ốc văn phòng Norch Building
279.125 VNĐ/m2 (12.5$)
Cao ốc văn phòng Zen Plaza
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Đỗ Trần Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng City Light Tower
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành TSC
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Capital Place Buillding
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Vincom Center
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Harbour View Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Satra Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Saigon Land Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Indochina Park Tower
290.290 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng HBT Tower
267.960 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Vietcombank Office
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Office Building
669.900 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng HDTC Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng President Place
0 VNĐ/m2 (0$)