0936.376.378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
Cao ốc văn phòng TTA
267.960 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HTC Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng VVA Building
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Khánh Minh Building
305.028 VNĐ/m2 (13.66$)
Cao ốc văn phòng Perfect Building (Hoàn Mỹ Building)
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng SCB Building
375.144 VNĐ/m2 (16.8$)
Cao ốc văn phòng GIC Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao Ốc Văn Phòng Lapen Asset
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao Ốc Văn Phòng Vietcombank Tower
826.210 VNĐ/m2 (37$)
Cao ốc văn phòng TMS Building
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao Ốc Văn Phòng SAMCO BUILDING
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao Ốc Văn Phòng BETA TOWER
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Hà Phan Building
339.416 VNĐ/m2 (15.2$)
Cao Ốc Văn Phòng Viễn Đông Building
267.960 VNĐ/m2 (12$)
Cao Ốc Văn Phòng Việt Thuận Thành Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Havana Tower
491.260 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao Ốc Văn Phòng Khang Thông Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Saigon Times Square Tower
1.027.180 VNĐ/m2 (46$)
Cao ốc văn phòng Sunny Tower
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Thanh Dung Building
338.969 VNĐ/m2 (15.18$)
Cao ốc văn phòng Cmart 2 Building
337.183 VNĐ/m2 (15.1$)
Cao ốc văn phòng City View Comercial Office
443.251 VNĐ/m2 (19.85$)
Cao ốc văn phòng Lafayette De Saigon
541.949 VNĐ/m2 (24.27$)
Cao ốc văn phòng NNC Building
290.290 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Khải Hoàn
319.319 VNĐ/m2 (14.3$)
Cao ốc văn phòng Belco Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng The Metropolitan Tower
893.200 VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng  M Plaza (Kumho Asiana Plaza)
893.200 VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng Lim Tower
781.550 VNĐ/m2 (35$)
Cao ốc văn phòng Sunwah Tower
893.200 VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng IBC Building
377.377 VNĐ/m2 (16.9$)
Cao ốc văn phòng Mê Linh Point Tower
703.395 VNĐ/m2 (31.5$)
Cao ốc văn phòng Land Mark Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Ruby Tower (Fideco)
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng M&C Tower
0 VNĐ/m2 (0$)
Cao ốc văn phòng Le Meridien Saigon
669.900 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng A&B Tower
759.220 VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Empress Tower
669.900 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng VFC Tower
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng OSC Building
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Thanh Niên Building
267.960 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Rosana Building
415.338 VNĐ/m2 (18.6$)
Cao ốc văn phòng P&T Building
263.941 VNĐ/m2 (11.82$)
Cao ốc văn phòng River View
294.756 VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Huy Sơn Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Vietnam Business
377.377 VNĐ/m2 (16.9$)
Cao ốc văn phòng Tuấn Minh 1 Building
156.310 VNĐ/m2 (7$)
Cao ốc văn phòng Tuildonai Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Building 181
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Yoco Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng International Plaza
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Abacus Tower
446.600 ++ VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Officespot Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng TKT Office Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Lucky Star
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng LANT Building
478.979 VNĐ/m2 (21.45$)
Cao ốc văn phòng Saigon Finance Center
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng 27B Office Building
228.213 VNĐ/m2 (10.22$)
Cao ốc văn phòng Smart View Building
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Fimexco Building
491.260 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Iwa Square Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Golden Tower
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng HAN Building
239.378 VNĐ/m2 (10.72$)
Cao ốc văn phòng Central Garden
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng Vimedimex Building
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng WMC Tower
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng SGR Building
301.455 VNĐ/m2 (13.5$)
Cao ốc văn phòng Sky View Building
288.057 VNĐ/m2 (12.9$)
Cao ốc văn phòng HD Bank Tower
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Khải Vận Building
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Satra Đồng Khởi
501.309 VNĐ/m2 (22.45$)
Cao ốc văn phòng Pilots Building
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Việt Dragon Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Green Power Building
714.560 VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng PVFCco Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Phương Tower
475.629 VNĐ/m2 (21.3$)
Cao ốc văn phòng CJ Tower
669.900 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng Harvest Center
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng TNR Tower
580.580 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Harmony Building
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành Square
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Bảo Việt Bank Tower
759.220 VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Opera View
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Saigon Centre
937.860 VNĐ/m2 (42$)
Cao ốc văn phòng Saigon Tower
736.890 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Diamond Plaza
870.870 VNĐ/m2 (39$)
Cao ốc văn phòng Empire Tower
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng HMC Tower
513.590 VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng PDD Building
535.920 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Artex Saigon Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Vinaconex Building
357.280 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HP Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Thái Bình House
279.125 VNĐ/m2 (12.5$)
Cao ốc văn phòng Sailing Tower
736.890 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Star Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Financial
937.860 VNĐ/m2 (42$)
Cao ốc văn phòng Cao ốc Miss Áo Dài
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Resco Office Building
558.250 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Atic Building
466.697 VNĐ/m2 (20.9$)
Cao ốc văn phòng Saigon Trade Center
620.551 VNĐ/m2 (27.79$)
Cao ốc văn phòng Blue Star Building
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Rạng Đông Office
290.290 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Somerset Building
518.056 VNĐ/m2 (23.2$)
Cao ốc văn phòng Norch Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Zen Plaza
625.240 VNĐ/m2 (28$)
Cao ốc văn phòng Đỗ Trần Building
357.727 VNĐ/m2 (16.02$)
Cao ốc văn phòng City Light Tower
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành TSC
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Capital Place Buillding
395.688 VNĐ/m2 (17.72$)
Cao ốc văn phòng Vincom Center
781.550 VNĐ/m2 (35$)
Cao ốc văn phòng Harbour View Tower
446.600 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Satra Building
424.270 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Saigon Land Building
379.610 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Indochina Park Tower
334.950 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng HBT Tower
312.620 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Vietcomreal
647.570 VNĐ/m2 (29$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Office Building
1.004.850 VNĐ/m2 (45$)
Cao ốc văn phòng HDTC Building
401.940 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng President Place
759.220 VNĐ/m2 (34$)