0936 376 378 Mr Tiến
tienth@saos.vn
Cao Ốc Văn Phòng Vietcombank Tower
615.000 VNĐ/m2 (30$)
Cao Ốc Văn Phòng Hai Ha Building
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng TMS Building
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao Ốc Văn Phòng BETA TOWER
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Hà Phan Building
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao Ốc Văn Phòng Viễn Đông Building
287.000 VNĐ/m2 (14$)
Cao Ốc Văn Phòng Việt Thuận Thành Building
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Havana Tower
451.000 ++ VNĐ/m2 (22$)
Cao Ốc Văn Phòng Khang Thông Building
451.000 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Saigon Times Square Tower
943.000 VNĐ/m2 (46$)
Cao ốc văn phòng Sunny Tower
492.000 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Thanh Dung Building
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Cmart 2 Building
430.500 VNĐ/m2 (21$)
Cao ốc văn phòng City View Comercial Office
371.050 VNĐ/m2 (18.1$)
Cao ốc văn phòng Lafayette De Saigon
553.500 VNĐ/m2 (27$)
Cao ốc văn phòng NNC Building
254.200 VNĐ/m2 (12.4$)
Cao ốc văn phòng Khải Hoàn
231.650 VNĐ/m2 (11.3$)
Cao ốc văn phòng Belco Building
328.000 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng The Metropolitan Tower
820.000 VNĐ/m2 (40$)
Cao ốc văn phòng  Kumho Asiana Plaza
656.000 VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng Lim Tower
574.000 VNĐ/m2 (28$)
Cao ốc văn phòng Sunwah Tower
676.500 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng IPC Building
270.600 VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Mê Linh Point Tower
512.500 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Land Mark Building
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Fideco Tower
451.000 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng M&C Tower
0 VNĐ/m2 (0$)
Cao ốc văn phòng Le Meridien Saigon
615.000 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng A&B Tower
594.500 VNĐ/m2 (29$)
Cao ốc văn phòng Empress Tower
512.500 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng VFC Tower
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng OSC Building
287.000 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Thanh Niên Building
328.000 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng Rosana Building
512.500 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng P&T Building
348.500 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng River View
270.600 VNĐ/m2 (13.2$)
Cao ốc văn phòng Huy Sơn Building
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Vietnam Business
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Tuấn Minh 1 Building
147.600 VNĐ/m2 (7.2$)
Cao ốc văn phòng Tuildonai Building
307.500 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Building 181
266.500 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Yoco Building
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng International Plaza
348.500 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Abacus Tower
348.500 ++ VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Officespot Building
328.000 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng TKT Office Building
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Lucky Star
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng LANT Building
348.500 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Saigon Finance Center
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng 27B Office Building
307.500 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Smart View Building
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Fimexco Building
451.000 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Iwa Square Building
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Golden Tower
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng HAN Building
287.000 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Central Garden
287.000 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Vimedimex Building
307.500 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng WMC Tower
254.200 VNĐ/m2 (12.4$)
Cao ốc văn phòng Nam An Building
205.000 VNĐ/m2 (10$)
Cao ốc văn phòng Sky View Building
348.500 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng HD Bank Tower
451.000 VNĐ/m2 (22$)
Cao ốc văn phòng Khải Vận Building
512.500 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Satra Đồng Khởi
471.500 VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng Pilots Building
492.000 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Việt Dragon Tower
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Green Power Building
430.500 VNĐ/m2 (21$)
Cao ốc văn phòng PVFCco Tower
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Phương Tower
492.000 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng CJ Tower
512.500 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Harvest Center
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Maritime Bank Tower
430.500 VNĐ/m2 (21$)
Cao ốc văn phòng Sông Đà Building
287.000 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành Square
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Bảo Việt Bank Tower
697.000 VNĐ/m2 (34$)
Cao ốc văn phòng Opera View
512.500 VNĐ/m2 (25$)
Cao ốc văn phòng Saigon Centre
656.000 VNĐ/m2 (32$)
Cao ốc văn phòng Saigon Tower
676.500 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Diamond Plaza
799.500 VNĐ/m2 (39$)
Cao ốc văn phòng Empire Tower
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng HMC Tower
471.500 VNĐ/m2 (23$)
Cao ốc văn phòng PDD Building
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Artex Saigon Building
266.500 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Vinaconex Building
328.000 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng HPL Building
348.500 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Thái Bình House
219.350 VNĐ/m2 (10.7$)
Cao ốc văn phòng Sailing Tower
676.500 VNĐ/m2 (33$)
Cao ốc văn phòng Star Building
307.500 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Financial
922.500 VNĐ/m2 (45$)
Cao ốc văn phòng Cao ốc Miss Áo Dài
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Resco Office Building
533.000 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Atic Building
307.500 VNĐ/m2 (15$)
Cao ốc văn phòng Saigon Trade Center
533.000 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Blue Star Building
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Rạng Đông Office
266.500 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng Somerset Building
475.600 VNĐ/m2 (23.2$)
Cao ốc văn phòng Norch Building
256.250 VNĐ/m2 (12.5$)
Cao ốc văn phòng Zen Plaza
533.000 VNĐ/m2 (26$)
Cao ốc văn phòng Đỗ Trần Building
328.000 VNĐ/m2 (16$)
Cao ốc văn phòng City Light Tower
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng Bến Thành TSC
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Capital Place Buillding
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Vincom Center
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Harbour View Tower
410.000 VNĐ/m2 (20$)
Cao ốc văn phòng Central Park Office
287.000 VNĐ/m2 (14$)
Cao ốc văn phòng Satra Building
389.500 VNĐ/m2 (19$)
Cao ốc văn phòng Saigon Land Building
348.500 VNĐ/m2 (17$)
Cao ốc văn phòng Indochina Park Tower
266.500 VNĐ/m2 (13$)
Cao ốc văn phòng HBT Tower
246.000 VNĐ/m2 (12$)
Cao ốc văn phòng Vietcombank Office
492.000 VNĐ/m2 (24$)
Cao ốc văn phòng Bitexco Office Building
615.000 VNĐ/m2 (30$)
Cao ốc văn phòng HDTC Building
369.000 VNĐ/m2 (18$)
Cao ốc văn phòng President Place
0 VNĐ/m2 (0$)